Thursday, September 27, 2012

Tweede rapportage 'We Keep on Growing' traject3 juli 2012. Heske is bij ons op kantoor geweest, we hebben vooral stil gestaan bij het concretiseren van het verkoopplan. Ons verkoopplan ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

 1. We leggen veel contacten via beurzen in zowel de projectenmarkt als consumentenmarkt. 
 2. We hebben nog steeds veel gratis publiciteit in binnen en buitenland.
 3. We doen veel mee met prijsvragen en zijn dit jaar o.a. bij MKB meest Innovatieve top 100 op de 25e plek geëindigd en finalist in Japan bij de Deshima Business Awards 2012.
 4. Mensen vragen standaard informatie aan via de webwinkel, dit noteren wij in ons systeem (standaard informatie).
 5. Mensen vragen via de beurs of elders uitgebreide informatie aan, dit noteren wij in ons systeem (uitgebreide informatie) en dit wordt opgevolgd middels een telefoongesprek na ca. 3 weken.
 6. Er is concreet een aanvraag voor een project, er wordt een offerte inclusief tekening gemaakt, dit komt in ons systeem (projecten). Hierop is eveneens een follow-up middels een telefoongesprek. 
 7. We sturen concrete mailingen naar gesegmenteerde doelgroepen als architecten, VvE’s en dergelijke die nagebeld moeten worden. We werken met weeknummers waardoor alles geregistreerd wordt en er altijd opvolging plaats vindt. 
 8. We hebben een uitgebreide perslijst gemaakt met meer dan 10.000 e-mailadressen waar we o.a. onze nieuwsbrieven heen sturen.
 9. We zoeken samenwerking op met complementaire producten zoals mobiele hotels, garages, elektrische fietsen, etc.

WBSO
Drie jaar geleden werd ons verteld dat wij hier niet voor in aanmerking kwamen omdat wij DGA’s waren van het bedrijf. Achteraf blijkt dat er in die tijd even sprake is geweest dat DGA’s geen WBSO aan konden vragen, maar dit voorstel is nooit aangenomen. Helaas daardoor 3 jaar WBSO subsidie mis gelopen. Nu hebben we deze subsidie alsnog aangevraagd en zullen deze naar verwachting toegewezen krijgen. Heske helpt ons en onze accountant met de administratieve afwikkeling van de WBSO, zij heeft hier heel veel ervaring mee.

Graydon, D&B, e.d. 
Als startende onderneming wordt ervaring uit andere ondernemingen niet mee genomen en krijg je per definitie de eerste jaren een hoog risico profiel, vaak vergezeld van een negatief kredietinformatierapport! Veel van onze toeleveranciers en klanten bekijken Graydon. Wij daarom hebben de tijd genomen om alle gegevens goed aan te leveren om er voor te zorgen dat er een eerlijk en correct kredietinformatierapport verstrekt wordt. We zullen dit jaarlijks blijven controleren.

25 juli t/m 2 augustus 2012 - Japan
Er bleken met een aantal Wheelyliften issues te zijn. Samen met onze samenwerkingspartner Lo Minck zijn wij afgereisd naar Osaka om daar ter plekke alles door te spreken en waar nodig te verhelpen. Het was een intensieve en zware week, maar wij hebben er heel veel van geleerd. Alle betrokken partijen hebben niet naar elkaar gewezen maar hun verantwoording in het proces genomen. Er gaan in oktober as 20 proefmodellen Wheelylift 5 naar Japan toe zodat deze uitgebreid getest kunnen worden voordat we deze in grote aantallen gaan produceren. Onze les is dat je in de kern toch overal bovenop moet zitten. Ook is er een spanningsveld tussen commerciële, technische en logistieke keuzes die je moet maken als je een product produceert!

4 september 2012. De vragenlijst van WKOG was prima en vanuit Wheelylift zijn we met dit traject bewust gestart omdat wij hier aan deel mogen nemen, het helpt ons nog scherper te ondernemen. Daarnaast is het voor EZ, Syntens en andere betrokken partijen belangrijk om aan te tonen dat dit soort trajecten ook toegevoegde waarde hebben en dat het resultaat in kwantitatieve en kwalitatieve zin zichtbaar is. Onze drie speerpunten blijven we scherp volgen: groei in economische zin, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie.

13 september 2012. Een goede bijeenkomst van het WKOG traject, waar wij wel wat kritisch richting elkaar zijn geweest, maar er wel veel los is gekomen. Persoonlijk denken wij dat de mentoren meer mogen vragen van de mentees. Als er maar 23 ondernemers de moeite nemen om de vragenlijst in te vullen denken wij dat je afscheid van de overige 6 moet nemen. En als in een enquête staat 'WKOG kost me alleen maar tijd en energie', neem dan afscheid van dit soort ondernemers. Er waren in totaal 105 vrouwelijke onderneemsters die graag in hun plaats in het traject hadden willen zitten. De telefonische verkoop workshop was niet heel sterk, de financiële workshop was daarentegen erg leuk en leerzaam.

Economische groei
 • Door de issues in Japan lopen we wel achter met het leveren van de 3e container, we hopen dat hij dit jaar nog gaat varen, anders is het begin 2013.
 • De webshop werkt goed en begint langzamerhand te lopen.
 • Het aantal unieke bezoekers op de website is nog steeds 70% en er is een lichte stijging per maand wat betreft aantal bezoekers en toename van het aantal vertegenwoordigde landen.
 • Het product is goed, de organisatie staat en vanaf september zijn we heel bewust bezig met ons verkoopactieplan, we zien kwantitatief een groei in activiteiten tov 2011.
 • We hebben weer vrij veel publiciteit gekregen in AD, FD, blad Tuin, Sprout een krant in Japan etc.
 • We worden vaak uitgenodigd voor bijeenkomsten o.a. over internationaal ondernemen.
 • De beurzen in München en Friedrichshaven waren positief en hebben de nodige leads opgeleverd.
 • Er staan veel offertes uit voor projecten, het is spannend hoeveel er hiervan door gaan.

Maatschappelijke groei
 • Bij de Wheelylift 5 gaan wij veel onderdelen KTL’n en minder onderdelen elektrolytisch verzinken. We hebben meerdere bedrijven bezocht en gaan het onderbrengen bij Kamp Coating te Apeldoorn. Dit bedrijf heeft Europese subsidie gekregen om een nieuwe fabriekshal neer te zetten die heel schoon produceert en zo min mogelijk het milieu belast. Dus een bewuste keuze om het hier de Wheelylift onder te brengen. 
 • Onze toeleveranciers selecteren we ook op MVO gebied.
 • We gaan hoogstwaarschijnlijk weer stagiaires van de Universiteit Utrecht inzetten om MVO verder te onderzoeken en verder in kaart te brengen.
 • De verpakkingsdoos van de Wheelylift wordt in één kleur gedrukt en minder milieu belastend geproduceerd.
 • Partner zijn van MVO Nederland verrijkt je kennis en netwerk!

Innovatieve groei
 • Met onze samenwerkingspartner Lo Minck zijn wij met hele innovatieve zaken bezig. Onder andere de lancering van een fietsenstallingbeheersysteem, dit zal gepresenteerd worden op de facilitaire beurs in januari 2013.
 • We zijn bezig met automatische fietsenstallingen dmv gebruik van de Wheelylift, onder de grond en boven de grond.
 • De Wheelylift5 zijn we nu aan het testen en ook hierin zitten weer 18 kleine innovaties, voor de gebruiker misschien niet direct zichtbaar, maar wel voor ons.
Wednesday, May 30, 2012

Wheelylift.com doet mee aan 'WE keep on growing'


Wheelylift.com doet mee aan het project 'WE keep on growing'
Corinne Jaspers en Gabrielle Okhuizen, Wheelylift.com, behoren tot de groep van 30 vrouwelijke onderneemsters met groeiambitie die door een vrouwelijke, ervaren onderneemster de aankomende twee jaar worden gecoacht.

WE keep on growing
‘WE keep on growing’ is een initiatief van het Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie, Eigenbaas en Syntens waarbij het doel is gesteld om het huidige percentage vrouwelijke onderneemsters van 35 procent te verhogen. Veel vrouwelijke ondernemers zijn innovatief, hebben ambities en willen groeien. Coaching, door ervaren ondernemers, is de manier om deze ambitieuze ondernemers verder te helpen. Aankomende twee jaar worden 30 vrouwelijke ondernemers met groeiambities gecoacht door 15 vrouwelijke, ervaren ondernemers. Alle kennis, ervaring en expertise wordt gedeeld met andere Europese landen, waar vrouwelijk ondernemerschap hoog op de agenda staat.

'WE keep on growing' heeft de volgende doelstellingen:
 • kennis en gegevens verzamelen over vrouwelijk ondernemerschap;
 • vrouwelijk ondernemerschap in Nederland een impuls geven;
 • vrouwelijk netwerk verankeren;
 • aantonen dat gecoachte vrouwelijke ondernemers een groei laten zien op effectiviteit, efficiency, winst en/of verbetering van persoonlijke vaardigheden.
Zie: www.wekeepongrowing.nl

Het traject
Onze blog is ons dagboek voor de komende twee jaar waarin wij vermelden:
A. hoe ervaren wij dit traject,
B. hebben wij de doelstellingen op economisch, maatschappelijk en innovatief vlak gehaald,
C. wat zijn onze leerelementen
D. de bijdrage vanuit onze Mentor.

1 januari 2012. De keuze uit 135 onderneemsters is gemaakt, wij zijn een van de gelukkige die deel gaan nemen aan het van ‘WE keep on growing’ traject.
12 januari 2012. Pitch training, de eerste bijeenkomst met alle andere onderneemsters. Tijdens deze ochtend kregen we van media coach Machteld Kooij een Pitch Training en konden we even kort kennis met elkaar maken.

19 Januari 2012. Pitch of Holland, we pitchen voor onze coaches. In één minuut je bedrijf presteren! Een uitdaging want hierop gebaseerd maken de coaches hun keuzes. Voor ons is het veel makkelijker om de Wheelylift letterlijk te demonstreren dan heeft men direct een beeld en gevoel bij het product maar dat was niet toegestaan. Bekendmaking van onze coach! Het wordt Heske Groenendaal van Metaglas uit Tiel. Een enthousiaste, gedreven en zeer ervaren onderneemster, actief in de industrie dus dat past helemaal bij ons.

31 januari 2012. Landelijke kick-off ‘WE keep on growing’ op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Den Haag. In aanwezigheid van Prinses Maxima en Minister Maxime Verhagen wordt het startsein gegeven voor het project.

Vlak voor de kick-off hebben Heske en Gabrielle nog een live interview gegeven op Radio 1 tijdens het programma “Lunch en ze hebben meegewerkt aan een korte documentaire voor de “Rijksvoorlichtingsdienst”. Het grappige is dat we enkele dagen later in onze spijkerbroek en Wheelylift blouse op de Fiets -en Wandelbeurs 2012 stonden en dat vele mensen na ons toe kwamen en zeiden uw directeur was op de radio….tja gewoon lekker met de beentjes op de grond blijven staan!

13 februari 2012. Het eerste gesprek bij Heske Groenendaal in Tiel. We vierden gelijk haar verjaardag, dus we begonnen goed met gebak vervolgens kregen wij een rondleiding door hun prachtige bedrijf Metaglas. Wij hebben meer verteld over onszelf, ons ondernemerschap en de tweeënhalf jaar historie van Wheelylift.com. Corinne en Gabrielle gaven aan dat zij graag gecoacht willen worden in het groter leren denken en meer willen leren op het gebied van financiën mede doordat zij 11 jaar GOCO de netwerkorganisatie gerund hebben met eigen kapitaal en nu te maken hebben met vreemd kapitaal om o.a. de groei mogelijk te maken. Daarnaast is Wheelylift.com een internationaal bedrijf wat toch een andere denkwijze met zich meebrengt.

29 maart 2012. We hadden Heske hard nodig en hebben ook Simone Brummelhuis (dagvoorzitster tijdens de kick-off) ingeschakeld om de problemen rondom de bank te bespreken. We waren al vanaf oktober 2011 bezig om een verruiming van ons krediet te krijgen en dit was na 5 maanden nog niet voor elkaar. We hebben de directie MKB Nederland, Directie ING en het FD ingelicht en in de wandelgangen werd al gesproken over de “case Wheelylift”. Banken willen in deze tijd 0,0% risico lopen en ondernemers lopen altijd een zeker risico anders kunnen zij niet groeien!
Uiteindelijk hebben wij een heel goed gesprek met Ruud van Dusschoten, Directeur ING Zakelijk, gehad. Tijdens dit gesprek hebben wij voor soortgelijke ondernemers een goed pleidooi gehouden en de ING geadviseerd om met MKB Nederland en private investeerders om de tafel te gaan zitten en een concept uit te werken waarin er wel krediet mogelijkheden zijn voor innovatieve, jonge ondernemingen. Ons eigenbelang de kredietverruiming is voor elkaar gekomen.

Het tweede punt wat wij met Heske hebben besproken was de passieve rol van de groothandel en vakhandel en gaven aan dat we eigenlijk voor de consumenten markt een direct kanaal willen creëren middels een webshop. Heske had net zelf deze slag gemaakt en kende een goede webwinkel bouwer waar het hele betalingsverkeer, het logistieke systeem en een marketing/verkoop tool is geïntegreerd, ze betrok gelijk haar marketing dame erbij die ons uit eerste hand hierover informeerde. Momenteel word onze webwinkel gebouwd en zal de lancering uiterlijk in de derde week van mei 2012 plaats vinden. Heske heeft ons adressen gegeven van klanten van Metaglas die ook voor ons interessant kunnen zijn en speelt alle informatie door die zij tegen komt die op ons bedrijf van toepassing is.

3 april 2012. Gabrielle en Heske hebben samen een herziende Liquiditeitsbegroting gemaakt die ook weer afgestemd is op de exploitatie begroting. Er is tevens een budgetbegroting opgesteld tot 2015. Deze hebben wij weer afgestemd met onze accountmanager en vervolgens ingediend bij de ING Bank zodat de kredietverruiming kan worden gerealiseerd.

1 mei 2012. Eerste kwartaal rapportage ‘We Keep on Growing’ traject

Economische groei
 • GOCO is verkocht per 1-1-2012 waardoor Gabrielle 5 dagen en Corinne 3 dagen (vanaf 1 juli 5 dagen) per week beschikbaar is voor Wheelylift.com.
 • De jaarcijfers van 2011 zijn bekend en hebben we een hele kleine winst geboekt in het tweede jaar van ons bestaan!
 • Er zijn 3 containers voor 2012 aan Japan verkocht, de projectenmarkt begint goed te lopen en zitten nu al op een verdubbeling van het aantal verkochte Wheelyliften t.o.v. 2011.
 • Er zijn zeer geïnteresseerde klanten uit o.a. Frankrijk, Taiwan en Canada etc. en verwachten hier in het tweede kwartaal meer over te melden.
 • We hebben de acquisitie/verkoop kwantitatieve gegevens 2010, 2011 en 2012 allemaal uitgewerkt en zien een groei in het aantal bezoekers op de website, de informatie aanvragen, en in de uitstaande offertes.
 • We hebben o.a. publiciteit gekregen in een landelijke krant van Japan, De EVD heeft iets over ons geschreven in hun interne blad en het blad Fietsmarkt vermelde ons nav een lezing die wij hebben gegeven op de Fietsmarkt in de RAI.
 • De consumentenmarkt stagneert, de groothandel en vakhandel zijn passief. We laten een webwinkel bouwen voor alle landen in Europa waardoor de tussenkanalen overbodig wordt en hopen hiermee groei in de consumentenmarkt te realiseren.
 • We hebben de productie vanuit Azië naar Nederland gehaald waardoor wij meer werkgelegenheid creëren voor Nederlandse toeleveranciers en de Sociale werkplaats.
 • Er is kredietverruiming gekomen waardoor we ook verder kunnen gaan groeien!

Maatschappelijke groei
 • We hebben de productie vanuit Azië teruggehaald naar Nederland hiermee stimuleren wij de Nederlandse economie, zoals de ingenieurs, de toeleveranciers en Sociale werkplaats en dergelijke.
 • De assemblage hebben wij heel bewust ondergebracht bij DCW, een sociale werkplaats in Enschede. In onze eerste productie run van 5000 stuks waren er gedurende de maanden maart t/m mei 2012 tussen de 5 à 20 mensen werkzaam in de assemblage. In mei, als de webwinkel gelanceerd wordt, gaat men ook de opslag en de verzending verzorgen.
 • Voor de productie van de Wheelylift hebben wij 16 Nederlandse toeleveranciers geselecteerd.
 • Wij hebben een voorlichtingsavond bijgewoond van MVO Nederland, waarin gepresenteerd werd wat wij op het gebied van onze bedrijfsvoering, productie en logistiek nog meer kunnen doen. We hadden al vanuit onze andere onderneming veel doorgevoerd o.a. navulbare cartridges,  scheiding van afval, vanaf dit kwartaal worden de facturen digitaal verstuurd, en ook sturen wij informatie aanvragen zo veel mogelijk per e-mail de informatie toe!
 • We hebben 5 studenten van de Hogeschool van Amsterdam die een project voor hun opleiding moeten uitwerken en brengen daarvoor de Engelse markt in kaart. Stagiaires zijn de werknemers van de toekomst!, dus vinden wij als dat je hun een kans moet geven om praktijk ervaring op te doen.

Innovatie groei
 • We hebben hele grote slagen gemaakt in de Wheelylift 4 zowel op innovatief, duurzaamheid als gebruiksgemak.
 1. 130 onderdelen zijn teruggebracht naar 70 onderdelen, waarvan 53 product gerelateerd.
 2. Het product bestaat alleen nog maar uit duurzame materialen.
 3. De Wheelylift is nu geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.
 4. Standaardisatie van het product voor zowel de consumentenmarkt als projectenmarkt (geen speciale steunen meer nodig)
 5. Standaardisatie in het product bv maar één inbussleutel 5 mm nodig in plaats van 2 inbussleutels.
 6. Doos is aangepast aan deze tijd en heeft bijvoorbeeld een QR code zodat men direct op onze website komt.
 7. Handleiding zoveel mogelijk met iconen gewerkt waardoor het eenvoudig te begrijpen is en internationaal toepasbaar.
 8. De kwaliteitscontrole is enorm aangescherpt doordat de productie in Nederland is.
 9. De eerste ontwerpen voor carrousel en mobiele fietsenstalling zijn uitgewerkt.
 • Op het gebied van Social Media hebben wij voor Twitter en Linked-in 2 uur per week een adviseur ingehuurd. De blog gebruiken wij voor het ‘We Keep on Growing’ traject.


Tuesday, March 8, 2011

The amazing year of 2010

What a year 2010 was. 2010 was the first complete year of existence for Wheelylift.com since its establishment in 2009. For who doesn’t know who we are; We are Corinne Jaspers and Gabriëlle Ockhuizen, owners of Wheelylift.com. With our product the “Wheelylift”, a unique bicycle storage system. We try to enhance the bicycle industry, nationally and globally. The Wheelylift saves space (up to 40%), is user friendly and durable.

So far the advertisement. This blog contains our stories and adventures of 2010. A summary of an amazing year. We were at a lot of fairs within and out of the Netherlands, accomplished a cooperation with the web shop of the ANWB (a Dutch organization for automobilists and cyclists), embarked with a group of students from the university of Utrecht and won the Pleisureworld Novelty Award! In short, a year full of wonderful highlights.

Of course, the visits to the fairs were our priority. We drove across the country to show people how handy, user friendly and durable the Wheelylift is. Not only were we at fairs in the Netherlands but also in Belgium and Germany.

One of the best experiences was the Giro d’Italia. Many, many cycling enthusiasts came to Amsterdam. The whole capital was colored pink for the big cycling event and we were there. Not at the start in Amsterdam but at the finish of the stage in Middelburg. As always we were busy with giving out flyers to people and explaining how the Wheelylift works. These events are always nice but do people get the message? We have always felt that they understand but the best way to verify this is to walk back the same route and see if there are many flyers on the ground. We discovered that barely any flyers were on the ground, a very good sign!

Another highlight was one of the biggest fairs in the Netherlands: The Utrecht Bike Motion Benelux in October. A very intense 4 day fair, but it gave us a huge motivational boost. The visitors gave us a lot of energy and inspiration. This makes all the hard work worth it.

Looking at the online aspects, the cooperation with the ANWB was very important to us. The web shop of the ANWB is one of the most important Dutch websites where the Wheelylift can be bought. Besides that it’s also available at the web shop of Rose (Germany), fietsdiensten.nl and fietsvakantiewinkel.nl . All of these cooperation’s are very important to us, especially because not too long ago the Wheelylift was only for sale primarily at bicycle dealers. Because of the online propagating, Wheelylift.com is getting more and more publicity.

To make the next step of propagating our identity, we decided to work together with the University of Utrecht. This University has a reputation letting college students work on projects for real companies under school supervision. In the last part of 2010 three very enthusiastic students looked into several possibilities for a higher brand awareness. Very inspiring for both parties. Amongst several other things this blog (and the ones to come) and our new Twitter account are the tangible results of the students efforts.

The biggest reward came in November. We won the Pleisureworld Novelty Award. We were chosen the best novelty of 2010 from 22 submissions. Of course, this is amazing! Especially because the prize stands for innovation, something that we’re continuously working on. A wonderful end of the year and who knows what 2011 brings us. We will keep you updated!

Corinne Jaspers, Wheelylift.com